Tijdens het eerste consult start de osteopaat met een vraaggesprek. De osteopaat is geïnteresseerd in alle facetten van uw klachten, uw algehele gezondheid, essentiële lichaamsfuncties en zeker ook in al hetgeen in uw leven is voorgevallen wat zijn sporen in de weefsels kan hebben achtergelaten.

Na het vraaggesprek vindt een algemeen onderzoek plaats om eventuele afwijkingen of ziekten uit te sluiten. Sommige aandoeningen lenen zich namelijk niet voor een osteopatische benadering. Tijdens het specifiek osteopatisch onderzoek tast de osteopaat uw lichaam af naar bewegingsstoornissen welke een mogelijk aandeel hebben in uw klachten.

Na afloop van het totale onderzoek zal de osteopaat uitleggen wat er, volgens hem, met u aan de hand is en vertellen of behandeling nuttig en bovenal veilig is. Wanneer een osteopatische aanpak is geïndiceerd zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling. Met verschillende technieken tracht de osteopaat de verschillende gefixeerde structuren weer mobiel te maken en uw lichaam opnieuw in balans te brengen. Een consult duurt ongeveer vijfenveertig tot vijftig minuten.

Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans hebben om zijn zelfgenezende krachten ten volle te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezend vermogen). De osteopaat geneest niet, maar nodigt uw lichaam uit om zichzelf te genezen door de blokkades die de genezing
in de weg staan, op te heffen. Het is dus goed mogelijk dat er na de behandeling, in eerste instantie, een verergering van de klacht optreedt. Het lichaam past zich aan de nieuwe situatie aan en dit gaat soms niet zonder protest.

Na vier tot vijf behandelingen moet er zeker verbetering zijn, zo niet dan wordt in overleg met de patiënt besloten de osteopatische behandeling te staken en samen te zoeken naar een andere behandelingsvorm. Bij hardnekkige klachten zal volledig herstel langer op zich kunnen laten wachten
en zullen er dus meer behandelingen nodig kunnen zijn. Het aantal behandelingen dat nodig is zal per patiënt en per klacht verschillen. De periode tussen de behandelingen kan variëren van één week tot twee maanden. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Meer behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken.