De geschiedenis van Osteopathie

Grondlegger van de Osteopathie is Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. Hij stichtte in
1892 'The American School of Osteopathy'. Still zag in dat de onderlinge samenhang tussen de
verschillende systemen van wezenlijk belang is voor onderzoek en behandeling van patiënten.
Hij kwam tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweeglijkheid behoren
te hebben en dat verlies daarvan een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde
een methode om met zijn handen weefsels met een verminderde beweeglijkheid op te sporen.
Via speciale correctietechnieken herstelde hij de beweeglijkheid om zo een genezend effect te
bewerkstelligen.

Langzaam aan heeft de Osteopathie zich een plaats verworven in de geneeskunde. In 1966 is
Osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde. Via
Engeland en Frankrijk is de Osteopathie in Europa bekend geworden en kan de opleiding aan
internationaal erkende instituten gevolgd worden, zoals onder andere in Parijs, Brussel, Antwerpen,
Hamburg en Amsterdam.

Kosten van een consult

Met ingang van 1 januari 2018 kost een consult € 90,- en geldt voor baby's / kinderen tot twee jaar een speciaal vervolgtarief.


Kosten consult
Sfeerbeeld: Met diverse posters kan ik u verduidelijken wat er aan de hand is.
Meer foto's...